Projekt „Wspieranie realizacji programów profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po Uśmiech” – dofinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

Zapraszamy do galerii: Wyjazdowe warsztaty 25.07-07.08.2018