Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Artykuły


FORMY DZIAŁANIA CARITAS

 

 - szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu i pogłębianie jej zrozumienia,
 - formowanie duchowe i praktyczne wolontariuszy do pracy charytatywnej(dni skupienia, rekolekcje, kursy, pielgrzymki),
 - pomoc osobom starszym i chorym w parafiach (główna część pracy parafialnych zespołów charytatywnych),
 - pomoc rodzinie zagrożonej ubóstwem i marginalizacją: stała (comiesięczna) lub doraźna pomoc żywnościowa i odzieżowa kilkuset rodzinom w trudnej sytuacji materialnej,
 - uczestniczenie w ogólnokrajowych akcjach charytatywnej działalności Kościoła (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Pomoc ofiarom powodzi itp.),
 - pomoc rodzinom z dziećmi upośledzonymi (zakładanie i prowadzenie placówek opiekuńczych),
 - organizowanie doraźnej pomocy dla osób potrzebujących (wykupienie lekarstw, pomoc w zbiórce na operację, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych itp.),
 - organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin oraz osób chorych i niepełnosprawnych,
 - organizacja struktur Caritas w diecezji,
 - łączność i współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami charytatywnymi.

   W naszej diecezji uczestniczymy m.in. w niżej wymienionych akcjach:  

 

moduł płatności

PODARUJ DZIECKU WAKACJE

Nasze placówki

Centrum Rehabilitacji pw. św. Rocha w Łomży

osrodek rehabilitacyjnyy

Ośrodek w Ptakach

osrodek w ptakach

Ośrodek Wsparcia Rodziny w Zambrowie

Osrodek Wsparcia Rodziny

Ośrodek Wsparcia Rodziny w Łomży

OWRlomza