Caritas Diecezji Łomżyńskiej przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 “PODPROGRAM 2017” Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD. Celem programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym było udzielenie pomocy żywnościowej osobom ubogim, bezdomnym, samotnym matkom, chorym i niepełnosprawnym oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Wolontariusze z Parafialnych Zespołów Caritas spotkali się 30.09.2017 w Łomży na spotkaniu szkoleniowym, aby wspólnie rozpocząć realizację programu. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą dziękczynną za wsparcie w trudach związanych z dystrybucją żywności. Potem był czas na omawianie programu, wnioski, dyskusje i ustalenia organizacyjne.

W spotkaniu wzięło udział łącznie 30 osób między innymi z następujących miejscowości: Lachowo, Zabiele, Wyszków, Kąty, Miastkowo, Kadzidło, Kolno, Szczuczyn, Dobrylas, Łomża, Ostrołęka, Dąbrówka Kościelna.

Dziękujemy za przybycie i aktywny udział w szkoleniu.