Dzięki życzliwości ks. kan. dr Andrzeja Mikuckiego dyrektora Caritas   Diecezji Łomżyńskiej oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku i Księży Proboszczów: Ks. Kan. Ryszarda Kłosińskiego, Ks. Waldemara Heronimskiego, Ks. Jacka Majkowskiego i ks. dr Pawła Sobotki w dniach od 13.02- 22.02.2017 r. w Ptakach k/Nowogrodu odbyły się kolonie zimowe dla dzieci rolników. Ogółem w wypoczynku wzięło udział 115 osób, w tym 100 uczniów, 7 animatorów, 7 wychowawców i pielęgniarka.

Kierownikiem kolonii była p. Marta Szymańska- Lenda, która dbała o bezpieczeństwo dzieci oraz o dobrą atmosferę podczas kolonii. Natomiast o sprawy duchowe uczestników troszczył się ks. Marek Ulatowski. Dzieci ukończyły kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej dla początkujących pt. „Abecadło młodego ratownika”. Odbyła się pogadanka nt. bezpieczeństwa, którą przeprowadzili zaproszeni policjanci z Nowogrodu. Odbył się także wyjazd do Państwowej Straży Pożarnej w Łomży.

Uczestnicy wypoczynku brali udział w różnego rodzaju atrakcjach, m.in. wyjazd na basen i lodowisko w Łomży oraz do Sejmu i kina w Warszawie. W ośrodku wypoczynkowym dzieci miały możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami i zdolnościami biorąc udział w warsztatach tanecznych, muzycznych, sportowych oraz artystycznych.

Punktem kulminacyjnym każdego dnia była Eucharystia sprawowana przez ks. Marka Ulatowskiego. Rodzice wraz ze swoimi dziećmi uczestniczyli w niedzielnej Mszy Świętej, a następnie odbyło się spotkanie przy ognisku. W tej agapie uczestniczyło bardzo wielu rodziców, którzy radośnie i miło spędzili ten czas.

Dzieci dzięki temu zimowisku nie tylko radośnie i miło spędzili czas ferii, ale także nauczyli się wielu pożytecznych rzeczy z pierwszej pomocy.

Danuta Aptacy