Do Księży Proboszczów Diecezji Łomżyńskiej

            Podobnie jak w latach ubiegłych Księża Proboszczowie proszeni są o podanie do wiadomości wiernych załączonego poniżej komunikatu Caritas Diecezji Łomżyńskiej, dotyczącego możliwości przekazania 1 % podatku dochodowego należnego za 2018 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego. Na terenie Diecezji Łomżyńskiej taką organizacją jest „CARITAS BLIŹNIM” wspierająca statutową działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

            Komunikat należy odczytać w ogłoszeniach parafialnych na wszystkich Mszach Św. w następujące niedziele: 20 stycznia, 17 lutego, 17 marca, 14 kwietnia 2019 r.

Księża Proboszczowie proszeni są również o umieszczenie w gablotach parafialnych niniejszego Komunikatu oraz otrzymanych plakatów.

            Boża Łaska, Chrystusowy pokój i moje pasterskie błogosławieństwo niech towarzyszą wszystkim dobroczyńcom.

 

+Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

_______________________________________________________________________________

Komunikat Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Drodzy Parafianie,

            Zgodnie z obowiązującym prawem podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego za rok 2018 na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Na terenie Diecezji Łomżyńskiej kościelną organizacją pożytku publicznego jest „CARITAS BLIŹNIM” wspierająca działalność statutową Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

            Zwracam się z prośbą do Państwa o ofiarność, która kosztuje tak niewiele. Proszę o przekazanie 1% podatku dochodowego na „CARITAS BLIŹNIM” ze wskazaniem dla „Hospicjum w Ostrołęce”, a otrzymane środki przeznaczymy na potrzeby tej placówki. Jeśli nie wpiszemy wskazania, to środki będą przeznaczone na dzieła miłosierdzia: dożywianie ubogich, leczenie chorych, wakacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz opiekę nad bezdomnymi.

Informacja o nr KRS „CARITAS BLIŹNIM” znajduje się na plakatach i obrazkach kolędowych.

Bez tej corocznej ofiary serc nie bylibyśmy w stanie dopomóc tak dużej liczbie potrzebujących. Za okazaną pomoc składam serdeczne „Bóg Zapłać”.

                                    Z pamięcią w modlitwie

Ks. Andrzej Mikucki

Dyrektor

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Łomża, dnia 10 stycznia 2019 r.

N.31/B/2019